Check out our training offer !

 

 


Leading SAFe 4.5: 25 - 26 October (Brussels) 
 

Lean consultant Ondersteuning bij procesoptimalisatie in Melle

Brusselse steenweg 199, 9230 Melle, Belgium

React before: 18/10/2017

Contract details

Gewenste startdatum 15/11/2017
Eind datum 31/12/2018
Aantal dagen 120,00
Regime Parttime
Bijkomende jobinformatie Er wordt geen vast stelsel van dagen per week afgesproken, afhankelijk van de nood moet er flexibel beroep kunnen gedaan worden op de consultant.

Standplaats is Melle met regelmatige verplaatsingen naar andere vestigingen

Description

Binnen Eandis zijn de voorbije jaren de fundamenten van een procesgestuurde organisatie gelegd, waarbij processen uitgetekend zijn en verantwoordelijkheden toegekend en verduidelijkt.
De volgende stap is nu om onze processen/organisatie verder te vereenvoudigen, de ballast uit onze operationele werking te verwijderen en de toegevoegde waarde voor onze klanten te maximaliseren om operationeel excellent te zijn.
In dit kader lopen binnen de organisatie verschillende verbeterinitiatieven met als doel een verhoging van de effectiviteit en efficiëntie: kortere doorlooptijden (sneller), meer output (meer), hogere kwaliteit (beter), minder middelen (goedkoper). Deze worden aangepakt volgens de principes van de lean verbetertechniek.
Om verder te evolueren naar een verbetercultuur waarin alle medewerkers continu op zoek gaan naar manieren om niet-toegevoegde waarde te verwijderen en toegevoegde waarde te vermeerderen, moeten we nog een aantal stappen zetten. Hierbij willen we ondersteund worden door een externe partij met ervaring op dat vlak.

Je coacht een team van 15 lean coaches die in verschillende afdelingen van de organisatie zitten (dit team kan nog uitgebreid worden).
Je geeft opleiding over lean tools en lean gedrag aan leidinggevenden: zowel first line, middle als senior managers.
Je begeleidt zowel medewerkers als leidinggevenden uit alle domeinen van de organisatie in lean initiatieven.

Requirements

• Ondersteunen bij het realiseren van ons meerjaren plan om de verbetercultuur binnen de organisatie verder te implementeren en blijvend verankeren
• Verder uitbreiden van een netwerk van (lokale) lean coaches en deze opleiden
• Stimuleren van bottom-up verbeterinitiatieven
• Analyseren van het verbeterpotentieel binnen de organisatie, samen met onze procesanalisten, managers en procesmedewerkers, met als doel prioritair deze trajecten te begeleiden die het meeste potentieel bieden
• Begeleiden van de lean coaches bij trajecten, A3maps en visual management borden waar ze vast zitten of die complex/moeilijk zijn
• Meten en opvolgen van de resultaten van gerealiseerde verbeteracties
• Het trekken van change acties voor verschillende doelgroepen (managers, medewerkers, procesanalisten, ….) teneinde de verbetercultuur in onze organisatie te verankeren.