Check out our training offer !

 

 


Leading SAFe 4.5: 25 - 26 October (Brussels) 
 

Bedrijfsarchitect in Melle

Brusselse steenweg 199, 9230 Melle, Belgium

React before: 09/10/2017

Contract details

Kandidaat is beschikbaar voor interviews in de week van 9 of 16 oktober 2017.

Description

In de context van een mogelijks nauwere samenwerking met Infrax, wordt een enterprise architect gezocht om een analyse uit te voeren rond de 4 assen processen, informatie, organisatie en ICT-systemen om te komen tot een mogelijke vernieuwde bedrijfsarchitectuur. Bij Eandis maakt enterprise architectuur deel uit van de business afdeling Organisatiebeheer, en niet van de ICT directie. De focus van de job is dan ook meer op business architectuur zoals processen, organisatie en functie architectuur en algemene complexiteit van de architecturen. In het project team zal nauw worden samengewerkt met een ICT architect evenals interne Eandis architecten.

Binnen Eandis wordt het concept “Business Roadmap” toegepast, waarbij elk business domein een overzicht geeft van hoe zij de strategie willen doorvertalen op tactisch niveau. Een ander concept is de “Architectuur Blueprint” waarin het architectuurteam, in overleg met business, een invulling geeft van het ambitieniveau van elke capability en aangeeft welke daarvan standaard zijn, welke we differentiërend willen en voor welke capabilities we innovatief willen zijn t.o.v. de markt, en dit op basis van de gekende strategie.

Deze opdracht bestaat erin om de directies ICT (en dan voornamelijk afdeling Architectuur), Organisatiebeheer (dienst Bedrijfsarchitectuur) en Regulering en Strategie (dienst Portfoliobeheer) te helpen de impact van een potentieel nauwere samenwerking op de verschillende business domeinen en bijhorende capabilities in kaart te brengen.

Het gaat hier over een business enterprise architect die hands-on zal meewerken binnen dit programma

Requirements

Enterprise Architecture (met nadruk op de business architectuur : business capability modelling & analysis: proces, organisatie, informatie/data) en samenwerking met IT architectuur rond IT applicaties
• Proces optimalisaties
• Project management
• Organisatie change-management
• Impact analyses
• Management van afhankelijkheden en prioriteiten
• Architecture roadmapping
• Communiceren en presenteren van EA roadmaps
• Stakeholder management, Interactie met veel partijen binnen business / IT / project enerzijds en management/directie anderzijds
• Kennis van de utilities markt; meer specifiek van distributienetuitbating en marktwerking
• Kennis van proces frameworks
• Business case analyse
De business architect zal een rol opnemen binnen de dienst Bedrijfsarchitectuur binnen Eandis en zal nauw samenwerken met een team van business architecten, analisten, IT architecten en project medewerkers.